Sidebar

Magazine menu

08
Fri, Dec

ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐÀO TẠO

Trang thông tin dành cho học viên cao học, nghiên cứu sinh: Link!

Trường Đại học Ngoại thương là một cơ sở uy tín đào tạo các chương trình ở trình độ thạc sĩ và tiến sĩ. Bậc đào tạo thạc sĩ gồm 6 chuyên ngành với 8 chương trình, bậc đào tạo tiến sĩ gồm 3 chuyên ngành. Cụ thể:

Thạc sĩ: 6 chuyên ngành với 8 chương trình:

 • Kinh tế quốc tế
 • Kinh tế quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh định hướng nghiên cứu (MORIE)
 • Tài chính ngân hàng
 • Quản trị kinh doanh
 • Kinh doanh thương mại
 • Chính sách và Luật thương mại quốc tế giảng dạy bằng Tiếng Anh
 • Điều hành kinh doanh cao cấp (EMBA)
 • Luật kinh tế

Tiến sĩ: 3 chuyên ngành:

 • Kinh tế quốc tế
 • Quản trị kinh doanh
 • Tài chính - Ngân hàng

Dựa trên 2 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ, trường đã xây dựng và triển khai chương trình đào tạo Tiến sĩ cho các nước thuộc tiểu vùng sông Mekong.