.

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH KT&PTQT

KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ XIN GIỚI THIỆU MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH CỦA BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH KT&PTQT theo QĐ số 1951/QĐ-ĐHNT ngày 23/5/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương:

1. Giới thiệu chương trình:
Chương trình kinh tế và phát triển quốc tế được thiết kế trên cơ sở tham khảo các chương trình tương ứng từ các trường đại học tại các nước Anh, Đức, Hà Lan, Mỹ. Vì vậy, chương trình thừa kế được tính ưu việt và hiện đại của các chương trình tại các nước tiên tiến đó nhằm đào tạo những sinh viên có khả năng nghiên cứu, học tập và làm việc chủ động, sáng tạo, hiệu quả sau khi tốt nghiệp. Sinh viên hoàn thành chương trình này sẽ nắm vững lý thuyết và thực hành về các vấn đề liên quan đến kinh tế quốc tế và phát triển quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp còn có những kỹ năng cần thiết cho việc làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm, có khả năng dẫn dắt về chuyên môn liên quan. Cụ thể là sinh viên tốt nghiệp có kiến thức tổng hợp về các vấn đề liên quan đến kinh tế, chính trị, ngoại giao và phát triển quốc tế, có khả năng phân tích định tính và định lượng để có thể tư vấn cho các dự án kinh tế xã hội, các dự án đầu tư, các dự án môi trường và các chương trình phát triển.

2. Thông tin chung về chương trình:
- Đơn vị cấp bằngTrường Đại học Ngoại thương
- Đơn vị phụ trách chuyên môn của chương trình: Khoa Kinh tế quốc tế
- Tên văn bằng được cấp sau khi tốt nghiệp: Cử nhân Kinh tế quốc tế (chuyên ngành Kinh tế và phát triển quốc tế)
- Tên ngành đào tạo: Kinh tế quốc tế
- Mã số ngành đào tạo: 7310106
- Tên chương trình đào tạo: Kinh tế và phát triển quốc tế
- Số lượng tín chỉ cần đạt được: 136 tín chỉ
- Hình thức đào tạo: Chính quy
- Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Nơi phát hành/ban hành CTĐT: Trường Đại học Ngoại thương

3. Triết lý đào tạo Hướng tới khai phóng, gắn với thực tiễn; nuôi dưỡng tính trung thực, tinh thần trách nhiệm và năng lực sáng tạo của người học.

4. Mục tiêu đào tạo
4.1. Mục tiêu chung Chương trình cử nhân kinh tế và phát triển quốc tế có mục tiêu đào tạo cử nhân kinh tế quốc tế, chuyên ngành kinh tế và phát triển quốc tế có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có kiến thức chuyên môn vững vàng, có kỹ năng thực hành tốt để có thể làm việc trong kinh tế quốc tế và phát triển quốc tế và các lĩnh vực khác có liên quan.
4.2. Mục tiêu cụ thể
Chương trình kinh tế và phát triển quốc tế có mục tiêu cụ thể là:
-Đào tạo đội ngũ cử nhân kinh tế quốc tế, chuyên ngành kinh tế và phát triển quốc tế có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực kinh tếquốc tếvà phát triển quốc tế.

-Đào tạo đội ngũ chuyên gia có khả năng đánh giá, tư vấn, phân tích, hoạch định, giải quyết các vấn đề kinh tế, chính trị, phát triển, đối ngoại kinh tế, chính trị ngoại giao và các lĩnh vực khác có liên quan tại các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, ngân hàng

-Đào tạo các chuyên gia có khả năng phân tíchvà ra các quyết định liên quan đến các khía cạnh của kinh tế và phát triển quốc tế như: các dự án đầu tư, các dự án/chương trình phát triển kinh tế xã hội, các dự án môi trường…

-Đào tạo đội ngũ các cử nhân có tiềm năng nghiên cứu, hoặc làm giảng viên cho các cơ sở đào tạo, viên nghiên cứu, cơ quan nghiên cứu độc lập

-Đào tạo đội ngũ cử nhân có khả năng tự học tập suốt đời, học tiếp ở trình độ cao hơn về kinh tế, kinh tế quốc tế, phát triển quốc tế và các ngành phù hợp khác.

-Đào tạo cử nhân kinh tế quốc tế, phát triển quốc tế có các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng tin học, kỹ năng sử dụng tiếng Anh.

5. Chuẩn đầu ra
5.1. Về kiến thức
(1) Nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng CSVN, hệ thống chính sách pháp luật của Việt Nam;
(2) Phân tích được các cá nhân, doanh nghiệp, chính phủ và tổng thể nền kinh tế và khu vực kinh tế từ góc độ kinh tế
(3) Biết cách thu thập dữ liệu và vận dụng các phương pháp thống kê, các mô hình hồi quy, phân tích định tính, định lượng trong xử lý các vấn đề kinh tế và xã hội.
(4) Phân tích được các vấn đề kinh tế và phát triển quốc tế như: hội nhập kinh tế quốc tế, ngoại giao kinh tế, chính trị và pháp luật quốc tế có liên quan...
(5) Vận dụng các kiến thức lý thuyết và thực tiễn thuộc lĩnh vực kinh tế quốc tế và phát triển quốc tế để phân tích kinh tế, đối ngoại kinh tế, hợp tác quốc tế cho các tổ chức, ban ngành, các doanh nghiệp, các tổ chức phát triển kinh tế-xã hội, tổ chức phi chính phủ...
(6) Vận dụng được các lý thuyết hiện đại, các công cụ và phương pháp tiên tiến về kinh tế để phân tích, đánh giá, quản lý, thực thi các dự án đầu tư, dự án môi trường, dự án phát triển kinh tế xã hội trong nước và quốc tế ở cấp chính phủ và các doanh nghiệp.
5.2. Về kỹ năng
(7) Có kỹ năng học tập, nghiên cứu và làm việc độc lập, có kỹ năng làm việc nhóm, lập kế hoạch, lãnh đạo;
(8) Có kỹ năng giao tiếp, truyền đạt thông tin hiệu quả, thuyết trình, đàm phán, lập luận, phản biện, sắp xếp ý tưởng;
(9) Có kỹ năng tổng hợp dữ liệu, thông tin và giải quyết vấn đề;
5.3. Về trình độ ngoại ngữ
(10) Có thể sử dụng thông thạo tiếng Anh đủ 4 kỹ năng và kiến thức tiếng Anh chuyên ngành KTPTQT, tương đương bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (ban hành theo thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014)
5.4. Về trình tin học
(11) Có thể sử dụng thành thạo tin học văn phòng (kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014), sử dụng được một trong các phần mềm xử lý số liệu như: Eview, STATA, R, SPSS...
5.5. Về năng lực tự chủ và tự trách nhiệm
(12) Có tính trung thực, sáng tạo, có trách nhiệm với nghề nghiệp, có ý thức phục vụ nhân dân; có khả năng thích nghi với môi trường làm việc toàn cầu
(13) Có năng lực chuyên môn, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể;

7. Sơ đồ tiến trình đào tạo

6. Về vị trí làm việc sau tốt nghiệp

- Cử nhân chuyên ngành KTPTQT có khả năng tự nghiên cứu và có thể công tác tại các trường đại học hoặc viện nghiên cứu, các Bộ, Ban, Ngành, các cơ quan nghiên cứu độc lập...
- Cử nhân chuyên ngành KTPTQT có thể đảm nhận công tác phân tích, đánh giá, nghiên cứu tại các ngân hàng, các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, làm việc cho các dự án kinh tế, xã hội, phát triển, dự án đầu tư, dự án môi trường...
- Cử nhân chuyên ngành KTPTQT có kiến thức và kỹ năng chuyên môn và có năng lực chuyên môn bằng tiếng Anh đủ để đáp ứng các nhu cầu khác về nhân lực chất lượng cao chuyên ngành KTPTQT.

NỘI DUNG CHI TIẾT của bản mô tả xin tham khảo tại: https://www.dropbox.com/s/z59jv5vrgeh6vn4/2019%20Ban%20mo%20ta%20CTCT%20KT%26PTQT.pdf?dl=0

ĐỐI TÁC

Liên hệ

Khoa Kinh tế quốc tế - Trường Đại học Ngoại Thương

Địa chỉ: Tầng 2 nhà B, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội 
Phone: +84 438356800 (ext 501) Email: econ@ftu.edu.vn