.

BANH LÃNH ĐẠO KHOA

Chức vụ

Họ và tên

Nơi tốt nghiệp SĐH

Lĩnh vực chuyên môn

Lý lịch khoa học

Trưởng khoa

PGS, TS Hoàng Xuân Bình

Anh (ThS), Việt Nam (TS)

Kinh tế vĩ mô, Thương mại quốc tế

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Phó trưởng khoa

PGS, TS Nguyễn Thị Tường Anh

Anh (ThS), Việt Nam (TS)

Kinh tế vi mô

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Phó trưởng khoa

TS Lương Thị Ngọc Oanh

Hà Lan (ThS), Việt Nam (TS)

Kinh tế phát triển

Tiếng Anh

Tiếng Việt

ĐỐI TÁC

Liên hệ

Khoa Kinh tế quốc tế - Trường Đại học Ngoại Thương

Địa chỉ: Tầng 2 nhà B, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội 
Phone: +84 438356800 (ext 501) Email: econ@ftu.edu.vn