.

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CÁC BỘ MÔN

BỘ MÔN VĨ MÔ

Chức vụ

Họ và tên

Nơi tốt nghiệp SĐH

Lĩnh vực chuyên môn

Lý lịch khoa học

Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn Kinh tế vĩ mô, Giảng viên cao cấp

PGS, TS Hoàng Xuân Bình

Anh (ThS), Việt Nam (TS)

Kinh tế vĩ mô, Thương mại quốc tế

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Giảng viên chính

TS Nguyễn Thị Hồng

Việt Nam (ThS, TS)

Kinh tế vĩ mô

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh viên, Giảng viên

TS Hoàng Tuấn Dũng

Úc (ThS), Việt Nam (TS)

Kinh tế vĩ mô

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Giảng viên

ThS, NCS Nguyễn Thị Hiền

Nhật Bản (ThS, TS)

Kinh tế vĩ mô

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Giảng viên

ThS, NCS Đinh Ngọc Minh

Mỹ (ThS, TS)

Kinh tế vĩ mô

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Giảng viên

ThS, NCS Lê Phương Thảo Quỳnh

Úc (ThS), Việt Nam (TS)

Kinh tế vĩ mô

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Giảng viên

ThS, NCS Phạm Xuân Trường

Thụy Sĩ (ThS), Việt Nam (TS)

Kinh tế vĩ mô

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Giảng viên

ThS, NCS Hồ Thị Hoài Thương

Anh (ThS), Việt Nam (TS)

Kinh tế vĩ mô

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Giảng viên

ThS Nguyễn Minh Thủy

Anh (ThS)

Kinh tế vĩ mô

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Giảng viên

ThS Nguyễn Huy Khánh

Anh (ThS)

Kinh tế vĩ mô

Tiếng Anh

Tiếng Việt

 

BỘ MÔN KINH TẾ VI MÔ

Chức vụ

Họ và tên

Nơi tốt nghiệp SĐH

Lĩnh vực chuyên môn

Lý lịch khoa học

Phó trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn Kinh tế vi mô, Giảng viên cao cấp

PGS, TS Nguyễn Thị Tường Anh

Anh (ThS), Việt Nam (TS)

Kinh tế vi mô

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Giảng viên chính

TS Phạm Thị Mỹ Hạnh

Anh (ThS, TS)

Kinh tế vi mô

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Giảng viên chính

TS Nguyễn Thị Minh Thư

Anh (ThS), Việt Nam (TS)

Kinh tế vi mô

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Giảng viên

ThS, NCS Nguyễn Hồng Quân

Úc (ThS), Pháp (TS)

Kinh tế vi mô

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Giảng viên

ThS, NCS Doãn Thị Phương Anh

Anh (ThS, TS)

Kinh tế vi mô

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Giảng viên

ThS Phạm Phương Thảo

Anh (ThS)

Kinh tế vi mô

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Giảng viên

ThS Nguyễn Việt Hoa

Việt Nam (ThS)

Kinh tế vi mô

Tiếng Anh

Tiếng Việt

 

BỘ MÔN KINH TẾ LƯỢNG

Chức vụ

Họ và tên

Nơi tốt nghiệp SĐH

Lĩnh vực chuyên môn

Lý lịch khoa học

Trưởng Bộ môn Kinh tế lượng, Giảng viên chính

TS Đinh Thị Thanh Bình

Hà Lan (ThS), Ý (TS)

Kinh tế quốc tế, Kinh tế lượng, Kinh tế chính trị quốc tế

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Giảng viên chính

TS Chu Thị Mai Phương

Ucraina (ThS), Việt Nam (TS)

Kinh tế lượng, Dự báo kinh tế

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Giảng viên

TS Thái Long

Mỹ (ThS), Anh (TS)

Kinh tế lượng, Dự báo kinh tế

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Giảng viên

TS Vũ Thị Phương Mai

Pháp (ThS, TS)

Kinh tế lượng

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Giảng viên

TS Phí Minh Hồng

Pháp (ThS, TS)

Kinh tế lượng

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Giảng viên

ThS, NCS Lê Thảo Huyền

Anh (ThS), Mỹ (TS)

Kinh tế lượng

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Giảng viên

ThS Nguyễn Thúy Quỳnh

Mỹ (ThS)

Kinh tế lượng

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Giảng viên

ThS Nguyễn Thu Giang

Pháp (ThS)

Kinh tế lượng

Tiếng Anh

Tiếng Việt

 

BỘ MÔN KINH TẾ ỨNG DỤNG

Chức vụ

Họ và tên

Nơi tốt nghiệp SĐH

Lĩnh vực chuyên môn

Lý lịch khoa học

Tổng biên tập Tạp chí Quản lý và Kinh tế Quốc tế, Trưởng Bộ môn Kinh tế ứng dụng, Giảng viên cao cấp

PGS, TS Từ Thúy Anh

 

Canada, Việt Nam (ThS)  Mỹ (TS)

Kinh tế quốc tế, Kinh tế lượng, Tổ chức ngành

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Trưởng Phòng Quản lý Khoa học, Giảng viên cao cấp

PGS, TS Vũ Hoàng  Nam

Nhật Bản (ThS, TS)

Kinh tế phát triển

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Trường phòng Quản lý dự án, Giảng viên chính

TS Phùng Mạnh Hùng

 

Việt Nam (ThS, TS)

Phân tích lợi ích - chi phí

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Giảng viên chính

TS Lý Hoàng Phú

Pháp (ThS), Việt Nam (TS)

Kinh tế công cộng, Kinh tế vĩ mô

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Giảng viên chính

TS Nguyễn Bình Dương

Pháp (ThS, TS)

Kinh tế quốc tế, Kinh tế lượng

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Giảng viên chính

ThS, NCS Nguyễn Thị Hải Yến

Hà Lan (ThS), Việt Nam (TS)

Kinh tế phát triển

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Giảng viên chính

TS Nguyễn Thị Thanh Huyền

Việt Nam (ThS, TS)

Kinh tế môi trường

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Giảng viên

TS Mai Nguyên Ngọc

Nhật Bản (ThS, TS)

Kinh tế công cộng

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Giảng viên

TS Trần Minh Nguyệt

Nam Phi, Nhật Bản (ThS),

Việt Nam (TS)

Kinh tế môi trường

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Giảng viên

TS Phạm Hương Giang

Úc (ThS, TS)

Kinh tế môi trường

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Giảng viên

TS Nghiêm Xuân Hòa

Đài Loan (ThS), Úc (TS)

Kinh tế quốc tế, Tài chính quốc tế

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Giảng viên

ThS, NCS Lê Huyền Trang

Việt Nam (ThS), Đức (TS)

Kinh tế môi trường

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Giảng viên

ThS, NCS Lê Minh Ngọc

Việt Nam (ThS) Nhật Bản (TS)

Kinh tế quốc tế,

Toàn cầu hóa kinh tế

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Giảng viên

ThS, NCS Nguyễn Kim Lan

Việt Nam (ThS), Nhật (TS)

Kinh tế công cộng

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Giảng viên

ThS, NCS Hoàng Bảo Trâm

Pháp (ThS), Việt Nam (TS)

Kinh tế phát triển

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Giảng viên

ThS, NCS Lê Thu Trang

Pháp (ThS) Việt Nam (TS)

Kinh tế môi trường

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Giảng viên

ThS Lê Thị Minh Huệ

Mỹ (ThS)

Kinh tế công cộng

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Giảng viên

ThS Lê Kiều Phương

Anh (ThS)

Kinh tế chính trị quốc tế

Tiếng Anh

Tiếng Việt

ĐỐI TÁC

Liên hệ

Khoa Kinh tế quốc tế - Trường Đại học Ngoại Thương

Địa chỉ: Tầng 2 nhà B, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội 
Phone: +84 438356800 (ext 501) Email: econ@ftu.edu.vn