.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

(1) Quản lý và đào tạo trình độ đại học (chuyên ngành Kinh tế Quốc tế bằng tiếng Việt và tiếng Anh, Kinh tế và Phát triển quốc tế); chương trình thạc sỹ (chuyên ngành Kinh tế Quốc tế bằng tiếng Việt và tiếng Anh, Chính sách và Luật TMQT); chương trình Tiến sỹ KTQT;

(2) Tham gia giảng dạy nhiều chương trình liên kết quốc tế của Trường đại học Ngoại thương và các Trường đại học quốc tế;

(3) Cung cấp dịch vụ tư vấn, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức đáp ứng yêu cầu của xã hội trong lĩnh vực kinh tế ứng dụng, KTQT, TMQT và một số lĩnh vực khác theo phân công của Nhà trường.

ĐỐI TÁC

Liên hệ

Khoa Kinh tế quốc tế - Trường Đại học Ngoại Thương

Địa chỉ: Tầng 2 nhà B, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội 
Phone: +84 2438356800 (ext 501) Email: econ@ftu.edu.vn