.

Lịch sử hình thành

Trường Đại học Ngoại Thương đã có 50 năm kinh nghiệm giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực Kinh tế quốc tế như Quan hệ kinh tế quốc tế, Chính sách thương mại quốc tế, Đầu tư quốc tế, Chuyển giao công nghệ, Thanh toán quốc tế, Lý thuyết tài chính tiền tệ.

Xem chi tiết tại đây

ĐỐI TÁC

Liên hệ

Khoa Kinh tế quốc tế - Trường Đại học Ngoại Thương

Địa chỉ: Tầng 2 nhà B, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội 
Phone: +84 438356800 (ext 501) Email: econ@ftu.edu.vn