.

Liên hệ

Khoa Kinh tế quốc tế - Trường Đại học Ngoại Thương

Địa chỉ: Tầng 2 nhà B, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Phone: +84 438356800 (ext 501) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên hành chính:

- cô Mai Anh (sđt: 0906012060, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

- cô Thảo Nguyên (sđt: 0983460020, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

 

ĐỐI TÁC

Liên hệ

Khoa Kinh tế quốc tế - Trường Đại học Ngoại Thương

Địa chỉ: Tầng 2 nhà B, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội 
Phone: +84 438356800 (ext 501) Email: econ@ftu.edu.vn